FAQ

Czym warto się kierować przy wyborze produktów do izolacji?

Istotnym parametrem jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD, im niższa, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że materiał jest lepszym izolatorem. Ważny jest również opór cieplny oznaczany literą R z indeksem D – określa zdolność produktu do powstrzymywania strat ciepła. Im wyższy, tym przegroda może zostać lepiej zaizolowana termicznie. Wybierając materiał izolacyjny, powinniśmy kierować się także niepalnością, paro przepuszczalnością i trwałością.

Jakie są różnice między wełną mineralną szklaną i skalną?

Podstawową różnicą są surowce wykorzystywane do produkcji. Wełny szklane, z uwagi na swoją sprężystość oraz lekkość nie obciążają nadmiernie konstrukcji. Znajdują zastosowanie tam, gdzie izolacja stanowi wypełnienie pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, np. do izolacji dachów skośnych, lekkiej zabudowy, fasad wentylowanych. Wełny skalne, z uwagi na większą gęstość, nie są zalecane, gdy kluczowa jest redukcja obciążenia konstrukcji. Ten rodzaj wełny zapewnia bardzo dobre parametry wytrzymałościowe.

W czym wełna mineralna jest lepsza od innych materiałów izolacyjnych?

Produkty z wełny mineralnej nie zmieniają swoich wymiarów pod wpływem temperatury, nie podlegają korozji biologicznej i nie zmieniają swoich właściwości termoizolacyjnych. Współczynnik przewodzenia ciepła λ nawet po kilkudziesięciu latach pozostaje na tym samym poziomie. Niezależne badania europejskiego stowarzyszenia EURIMA dowodzą, że izolacja z wełny mineralnej zamontowana w prawidłowy sposób nie zmienia swoich parametrów przez co najmniej 55 lat.

Czy wełna mineralna szklana osiada w przegrodzie budowlanej?

Wełna mineralna, zarówno szklana, jak i skalna nie osiadają w przegrodach. Jest to poparte wieloletnim doświadczeniem oraz badaniami przeprowadzonymi w Instytucie Techniki Budowlanej. Zastosowana jako materiał izolacyjny ścian działowych w systemach suchej zabudowy sprawi, że mieszkańcy będą się cieszyli komfortem akustycznym przez wiele lat.

Jakie wymagania, w zakresie izolacyjności cieplnej,

obowiązują od grudnia 2020 r. (WT2021)?

Od kilku lat stopniowo odbywa się zaostrzanie przepisów w zakresie maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przez dachy, ściany, stropy (Uc max). Zmiany te skutkują koniecznością stosowania materiałów izolacyjnych o lepszych parametrach cieplnych i/lub grubszej warstwy izolacji niż obecnie, dlatego że nowe domy, powstające od 2021 roku, muszą spełniać parametry UCmax = 0,15 W/(m2 K) dla dachów, a dla ścian nie wyższy niż UCmax = 0,20 W/(m2 K). Oznacza to, że musisz wybierać bardziej energooszczędne rozwiązania budowlane dla spełnienia tych standardów.

Czy domy energooszczędne są dużo droższe od tradycyjnych?

Na podstawie symulacji zrobionych dla ISOVER przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, budynek o standardzie 40–45 kWh/(m2rok) energii końcowej to o 9–10% większy koszt od budynku standardowego, a budynek o standardzie 15–20 kWh/(m2rok) energii końcowej z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi to o około 16% droższa inwestycja. Niemniej jednak można przyjąć, że dodatkowe koszty zwrócą się w ciągu około 10 lat.

Co to znaczy, że wełna mineralna jest niepalna?

Budowlane materiały niepalne to materiały charakteryzujące się klasą reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0. Nie tylko nie mają one wpływu na rozwój pożaru – nie zwiększają go, nie rozprzestrzeniają, nie dymią i nie kapią, ale również podczas pożaru nie uwalniają toksycznych gazów. Co więcej, wełna mineralna szklana i skalna marki ISOVER stanowią skuteczną izolację ppoż. w systemach suchej zabudowy, w tym. m.in. w ściankach działowych, okładzinach ściennych i sufitowych.

Jaka powinna być grubość izolacji na dachu skośnym?

Całkowita grubość izolacji dachu powinna wynosić minimum 30 cm. Należy przy tym pamiętać, aby zawsze stosować dwie warstwy. Po ułożeniu warstwy podstawowej, między krokwiami, należy dodatkowo zaizolować połać pod krokwiami, prostopadle do warstwy podstawowej. Dzięki takiemu układowi zminimalizuje się wpływ liniowych mostków termicznych powstających wzdłuż krokwi, uzyskując efektywniejszą izolacyjność termiczną przegrody.

Czy stosowanie folii paroizolacyjnej

na dachu skośnym jest niezbędne?

Zadaniem folii paroizolacyjnej jest blokada ograniczająca napływ pary wodnej do wnętrza przegrody. Para wodna, szczególnie w okresie zimowym, przenika z ogrzewanych pomieszczeń użytkowych na zewnątrz. Ze względu na niższą temperaturę zewnętrzną zachodzi ryzyko kondensacji (wykroplenia) pary wodnej. Aby temu zapobiec, od strony wnętrza, należy stosować szczelną paroizolację na całej powierzchni dachu.

Jak poprawić izolacyjność akustyczną

ściany między pomieszczeniami?

Poprawa izolacyjności akustycznej ściany zależy głównie od tego, jaką izolacyjność wyjściową ma dana przegroda. Im gorsza obecna izolacyjność danej ściany, tym większa będzie poprawa po zastosowaniu okładziny z wełną ISOVER. Aby poprawić izolacyjność akustyczną ściany między pomieszczeniami, można wykonać adaptację akustyczną okładziną ścienną wykonaną z lekkich płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili stalowych, wypełnionym wełną mineralną szklaną Aku-Płyta o grubości 50/75/100 mm.

Chcesz wiedzieć więcej
o korzyściach z termomodernizacji
i możliwościach jej przeprowadzenia?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

    Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ TU i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.