DOFINANSOWANIE

PROGRAM

CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to program rządowy, którego celem jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dotację lub pożyczkę na wymianę źródła ciepła albo prace związane z termomodernizacją.

Lepsza izolacja cieplna budynku, nowsze i bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze to mniejsze zużycie energii cieplnej, mniej spalin, a tym samym miej smogu w najbliższym otoczeniu! Dzięki odpowiedniej termomodernizacji jesteś w stanie obniżyć rachunki za ogrzewanie, ale też zwiększysz komfort termicznyi akustyczny. Dodatkowo zadbasz o bezpieczeństwo pożarowe.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROGRAM?

Głównymi beneficjentami programu są właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w budynku jednorodzinnym, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 tys. zł na osobę.

O JAKICH

DATACH PAMIĘTAĆ?

Poznaj najważniejsze terminy związane z programem

ZMIANY W PROGRAMIE

CZYSTE POWIETRZE

W 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany, które mają być odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą, czyli wzrastającą inflację i wzrastające ceny. W związku z tym zwiększone zostanie również dofinansowanie w programie Czyste Powietrze oraz poziom dotacji, który wynosić będzie od 40% do 100%. Dla najszerszego zakresu inwestycji ma być to nawet do 135 tys. zł. Poziom dofinansowania w programie jest uzależniony od zakresu inwestycji, która jest realizowana, ale również od dochodów wnioskodawcy. 

Przygotowane zmiany Programu mają na celu dostosowanie dofinansowania do zmieniających się w sposób bardzo dynamiczny warunków rynkowych. Najważniejsze przygotowywane zmiany dotyczą: 

1. Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku. 

Wsparcie termomodernizacji zarówno: 

 • płytkiej (częściowej) – zakres ustala inwestor/ właściciel budynku indywidualnie 
 • głębokiej (kompleksowej) – zakres ustalony w oparciu o audyt energetyczny – dodatkowe dofinansowanie przedsięwzięcia 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją będzie przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: 

 • do wartości nie większej niż 80kWh/(m2*rok), lub o minimum 40% 

2. Audyt Energetyczny: do 100% dofinansowania kwoty netto. 

3. Podwyższenie progów dochodowych uprawniajacych do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.  

Program oferuje 3 rodzaje dofinansowania: 

 • dotacje
 • dotacje z prefinansowaniem
 • dotacje do spłaty kapitału kredytu bankowego

W przypadku dotacji i dotacji z prefinansowaniem wnioski składa się w urzędzie gminy lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Wnioski o dotacje do spłaty kredytu składane są w banku, który bierze udział w programie Czyste Powietrze. Listę banków można znaleźć tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie, aby otrzymać dotację należy rozliczyć wykonaną inwestycję. Taki wniosek można złożyć na: 

 •  rozpoczęte inwestycje (do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku) 
 •  planowane inwestycje 

 Płatność środków następuje w części dotacyjnej po rozliczeniu inwestycji. W poziomie podstawowym i podwyższonym rozlicza się ją na podstawie 3 wniosków o płatność. W poziomie najwyższym rozliczenie można zrobić aż w 5 wnioskach o płatność. W programie Czyste Powietrze najbardziej premiowana jest kompleksowa termomodernizacja, czyli całościowe działanie wraz z wymianą źródła ciepła na podstawie wykonanego audytu energetycznego, którego koszt również jest kwalifikowany w Programie Czyste Powietrze. 

 Poza częścią dotacyjną Fundusz oferuje także dotacje z prefinansowaniem. W tej sytuacji wniosek jest oceniany w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia, a w ciągu kolejnych 14 dni jest wykonywana częściowa wypłata środków na konto wykonawcy. Do wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem beneficjent składa maksymalnie 3 umowy z wykonawcami. Dotacja do wysokości maksymalnie 50% przelewana jest na konto wykonawcy w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dofinansowanie lub 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji. Zależne jest to od terminu inwestycji znajdującego się w umowie z wykonawcą. Standardowe wnioski o dotację są weryfikowane w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA

OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Zobacz 3 sposoby na dofinansowanie

DOTACJA DO TERMOMODERNIZACJI

Częściowy zwrot kosztów za poniesione wydatki na termomodernizację domu, zmianę instalacji grzewczej, ocieplenie budynku.

DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KREDYTU BANKOWEGO

Częściowy zwrot kosztów ułatwiający spłatę Kredytu Czyste Powietrze (rozwiązanie dostępne w bankach, które dołączyły do programu).

POŻYCZKA DLA GMIN

Środki przekazywane gminom, które następnie przydzielają pieniądze najuboższym właścicielom domów wymagających termomodernizacji.

JAK DUŻE DOFINANSOWANIE

MOŻNA OTRZYMAĆ?

Sprawdź 3 progi dofinansowania

PODSTAWOWY POZIOM FINANSOWANIA

Dla osób, których dochód roczny wynosi 135 tys. zł na osobę

DO 66 TYS. ZŁ

maksymalna kwota dofinansowania
w ramach programu Czyste Powietrze

* z kompleksową termomodernizacją z PV

DO 41 TYS. ZŁ

maksymalna kwota dofinansowania
w ramach programu Czyste Powietrze

* bez kompleksowej termomodernizacji z PV

PODWYŻSZONY POZIOM FINANSOWANIA

Dla osób o niższych dochodach, których średnie miesięczne dochody nie przekraczają w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 1894 zł/os.

DO 99 TYS. ZŁ

maksymalna kwota dofinansowania
w ramach programu Czyste Powietrze

* z kompleksową termomodernizacją z PV

DO 59 TYS. ZŁ

maksymalna kwota dofinansowania
w ramach programu Czyste Powietrze

* bez kompleksowej termomodernizacji z PV

NAJWYŻSZY POZIOM FINANSOWANIA

Dla osób o niższych dochodach, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 1090 zł/os oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku.

DO 135 TYS. ZŁ

maksymalna kwota dofinansowania
w ramach programu Czyste Powietrze

* z kompleksową termomodernizacją z PV;
dodatkowe dofinansowanie w wysokości
1200 zł za wykonanie audytu energetycznego

DO 79 TYS. ZŁ

maksymalna kwota dofinansowania
w ramach programu Czyste Powietrze

* bez kompleksowej termomodernizacji z PV

*źródło gov.pl, stan na 12.2022

NA CO MOŻESZ POZYSKAĆ ŚRODKI

W RAMACH DOCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH?

WYMOGI FORMALNE PROGRAMU

"CZYSTE POWIETRZE"

 1. Wnioskowana kwota dotacji musi być większa niż 3 tys. zł. Nie dotyczy to jedynie zakupu i montażu źródła ciepła. 
 2. Aby skorzystać z dotacji, koszty inwestycji nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wszystkie prace objęte umową muszą zostać zakończone do 30 miesięcy lub do 36 miesięcy (w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania) od złożenia wniosku o dofinansowanie (nie później niż 30.06.2029 r.). 
 3. Aby skorzystać z dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, koszty nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w wybranym banku. Wszystkie prace objęte umową muszą zostać zakończone do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (nie później niż do 30.06.2029 r.). 
 4. Jeśli pozwolenie na budowę Twojego domu wydano do 31 grudnia 2013 r., możesz otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła i ocieplenia. Jeśli już wymieniłeś źródło ciepła na nowe, możesz skorzystać z dofinansowania na samo ocieplenie. 
 5. Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze jest posiadanie ekologicznego źródła ciepła spełniającego wymagania programu lub wymiana starego źródła ciepła na nowe, zgodne z wymaganiami programu.

DO KIEDY POWINIENEŚ WYMIENIĆ PIEC?

To zależy od uchwały antysmogowej w Twoim województwie

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U

Przed złożeniem wniosku do programu Czyste Powietrze upewnij się, że wiesz, czym są poszczególne parametry izolacyjności cieplnej. W trakcie przeprowadzania termomodernizacji na pewno spotkasz się z takimi pojęciami jak współczynnik przenikania ciepła oraz współczynnik przewodzenia ciepła.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • U opisuje przenikalność cieplną konstrukcji. Jego wartość to odwrotność sumy oporu
  cieplnego wszystkich warstw tworzących daną przegrodę. U zależy więc bezpośrednio
  od grubości i współczynnika przewodzenia ciepła λD każdego z materiałów tworzących daną przegrodę, np. dach skośny. Przegrody o niższej wartości U zatrzymują w domu więcej ciepła.
 • Dobierając odpowiednią grubość i parametry wełny mineralnej, możesz regulować wartość U danej przegrody. Im większa grubość izolacji i/lub niższa D, tym lepsza izolacyjność danej przegrody, czyli niższe U.

 • λD (lambda) to deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)]. Wskazuje, ile ciepła przenika przez materiał. Im ma niższą wartość, tym lepszy jest to materiał izolacyjny. λD jest określony dla danego produktu, producent ma obowiązek podawania go m.in. na opakowaniu materiału izolacyjnego

ZAŁOŻENIA DLA U PRZED OCIEPLENIEM

Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzenie audytu energetycznego przed działaniami termoizolacyjnymi, możesz uzyskać dokładne dane wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody zarówno przed ociepleniem, jak i po nim. Audyt określa również rodzaj, grubość i parametry izolacji potrzebnej do spełnienia Warunków Technicznych.

Warunki Techniczne (WT) to zbiór regulacji prawnych, zasad, które określają wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku gdy audyt energetyczny nie został przeprowadzony, współczynnik przenikania ciepła U można określić za pomocą uproszczonej analizy. Jego wartości dla poszczególnych przegród przed modernizacją są w tym przypadku uzależnione od roku oddania budynku do użytkowania lub roku uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy – jak podano w poniższej tabeli.

Na ich podstawie można odpowiednio dobrać izolację, tak aby spełnione zostały Warunki Techniczne obowiązujące od roku 2021(WT 2021) .

Przykładowe rozwiązania spełniające opisane założenia są przedstawione w dalszej części poradnika – w rozdziale „Termomodernizacja – krok po kroku z ISOVER, RIGIPS i WEBER”.

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Jeżeli nie masz pewności, czy przegroda w Twoim domu spełnia powyższe założenia, a wiesz, z jakich materiałów jest zbudowana, skontaktuj się z inżynierami Biura Doradztwa Technicznego ISOVER, RIGIPS i WEBER (e-mail: [email protected], bezpłatna infolinia: 800 163 121). Nasi inżynierowie spróbują oszacować jej izolacyjność cieplną i dobrać odpowiednią izolację.

ZAŁOŻENIA DLA U PO OCIEPLENIU

Zgodnie z wymaganiami programu Czyste Powietrze realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego.

Z tego względu w niniejszej broszurze jako rekomendowane grubości dla ocieplenia przegród budowlanych przyjęliśmy wymagania zawarte w Warunkach Technicznych 2021, zgodnie z zaleceniami NFOŚiGW.

Według WT 2021 wyliczona wartość współczynnika przenikania ciepła UC dla danej przegrody nie powinna być większa niż podana w poniższej tabeli.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).
ti – temperatura pomieszczenia ogrzewanego.
Uc to współczynnik przenikania ciepła uwzględniający poprawki określone w PN-EN ISO 6946:2017

3 SPOSOBY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

O DOFINANSOWANIE

Sprawdź 3 sposoby na złożenie wniosku

01

Złóż wniosek przez internet

Wejdź na Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW (urząd odpowiedni do Twojego miejsca zamieszkania), tam po zalogowaniu lub zarejestrowaniu konta będziesz mógł utworzyć i wypełnić wniosek o dofinansowanie (klikając przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK). Pamiętaj, aby sprawdzić jego poprawność i uzupełnić dokument o potrzebne załączniki. Na koniec złóż elektroniczny podpis i wyślij dokumenty. Potwierdzenie otrzymasz na swoją pocztę elektroniczną.

02

Złóż papierowy wniosek w WFOŚIFW

Wejdź na Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW (urząd odpowiedni do Twojego miejsca zamieszkania). Po zalogowaniu się do systemu pobierz edytowalny formularz PDF wniosku i wypełnij go. Zweryfikuj dokument i wyślij wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta. Następnie wydrukuj i podpisz wniosek oraz dołącz potrzebne załączniki. Komplet dokumentów złóż w WFOŚiGW (osobiście, pocztą lub kurierem).

03

Złóż wniosek w banku (kredyt Czyste Powietrze)

Znajdź bank, który przystąpi do programu Czyste Powietrze. Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze w placówce bankowej i złóż potrzebne załączniki. Gdy kredyt zostanie przyznany, bank wypełni Twój wniosek o dofinansowanie programu Czyste Powietrze. Pamiętaj, by zweryfikować wniosek. Na koniec podpisz dokument o dofinansowanie. Bank wyśle Twój wniosek do WFOŚiGW.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Maksymalnie do 6 miesięcy po rozpoczęciu prac termomodernizacyjnych.

KIEDY NASTĄPI ZWROT ŚRODKÓW?

Do 30 dni od przedstawienia dokumentów potwierdzających zrealizowane przedsięwzięcia.

Chcesz wiedzieć więcej
o korzyściach z termomodernizacji
i możliwościach jej przeprowadzenia?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ TU i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.