ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE 2023 – SPRAWDŹ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

W 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany, które mają być odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą, czyli wzrastającą inflację i wzrastające ceny. W związku z tym zwiększone zostanie również dofinansowanie w programie Czyste Powietrze oraz poziom dotacji, który wynosić będzie od 40% do 100%. Dla najszerszego zakresu inwestycji ma być to nawet do 135 tys. zł. Poziom dofinansowania w programie jest uzależniony od zakresu inwestycji, która jest realizowana, ale również od dochodów wnioskodawcy.

Wielkość dochodów determinuje to, w którym poziomie możemy składać wniosek. Granicznym dochodem rocznym, którego nie możemy przekroczyć jest 135 tys. zł. Jest to granica stanowiąca podstawę odliczenia podatku, której przekroczenie blokuje możliwość  zostania beneficjentem programu Czyste Powietrze.

Program oferuje 3 rodzaje dofinansowania:

  • dotacje
  • dotacje z prefinansowaniem
  • dotacje do spłaty kapitału kredytu bankowego

W przypadku dotacji i dotacji z prefinansowaniem wnioski składa się w urzędzie gminy lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Wnioski o dotacje do spłaty kredytu składane są w banku, który bierze udział w programie Czyste Powietrze. Listę banków można znaleźć tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie, aby otrzymać dotację należy rozliczyć wykonaną inwestycję. Taki wniosek można złożyć na:

  • rozpoczęte inwestycje (do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku)
  • planowane inwestycje

Płatność środków następuje w części dotacyjnej po rozliczeniu inwestycji. W poziomie podstawowympodwyższonym rozlicza się ją na podstawie 3 wniosków o płatność. W poziomie najwyższym rozliczenie można zrobić aż w 5 wnioskach o płatność. W programie Czyste Powietrze najbardziej premiowana jest kompleksowa termomodernizacja, czyli całościowe działanie wraz z wymianą źródła ciepła na podstawie wykonanego audytu energetycznego, którego koszt również jest kwalifikowany w Programie Czyste Powietrze.

Poza częścią dotacyjną Fundusz oferuje także dotacje z prefinansowaniem. W tej sytuacji wniosek jest oceniany w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia, a w ciągu kolejnych 14 dni jest wykonywana częściowa wypłata środków na konto wykonawcy. Do wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem beneficjent składa maksymalnie 3 umowy z wykonawcami. Dotacja do wysokości maksymalnie 50% przelewana jest na konto wykonawcy w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dofinansowanie lub 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji. Zależne jest to od terminu inwestycji znajdującego się w umowie z wykonawcą. Standardowe wnioski o dotację są weryfikowane w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.