Świadectwo energetyczne budynku – co wynika z nowych regulacji?

W 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Zmiany nakładają nowe obowiązani na właścicieli nieruchomości, ale dotyczą także inwestorów, jak i osób wynajmujących nieruchomości – dając im potencjalne korzyści. Co wprowadzone 28 kwietnia zmiany oznaczają dla poszczególnych stron?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię związaną z użytkowaniem budynku lub jego części, czyli energię na potrzeby ogrzewania, wentylacji, ogrzania wody, chłodzenia, a dla budynków niemieszkalnych – również oświetlenia. Informacje zawarte w świadectwie pozwalają orientacyjnie określić zapotrzebowanie na energię w skali roku, a co za tym idzie – oszacować koszty utrzymania budynku lub jego części wynikające ze zużycia energii.

Obowiązek sporządzenia i przekazania tego dokumentu w przypadku m. in. zawarcia umowy sprzedaży lub najmu budynku funkcjonuje w polskim prawie od kilkunastu lat, nowelizacja sankcjonuj natomiast sytuacje nieprzekazywania świadectw charakterystyki energetycznej podczas podpisywania umów sprzedaży lub wynajmu. Od 28 kwietnia br. za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny.

Kiedy świadectwo nie jest konieczne?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii: „Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, jeśli wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na własny użytek, ale jest konieczne, gdy nieruchomość chcemy sprzedać lub wynająć”. Dla nowo wybudowanego budynku od 28 kwietnia br. świadectwo energetyczne należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku wyłączone są m.in. budynki mieszkalne o powierzchni zabudowy do 70 m2, wybudowane dla własnych potrzeb mieszkaniowych czy też budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Pełna lista przypadków zwolnionych z obowiązku sporządzenia świadectwa znajduje się w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kto przygotowuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić uprawniony fachowiec znajdujący się w wykazie osób stanowiącym część centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, który prowadzi Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Podstawą opracowania dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej w większości przypadków jest projekt budynku. W sytuacji, gdy umieszczone w nim dane odbiegają od stanu faktycznego (np. w przypadku starszych obiektów), informacje zawarte w projekcie powinny zostać zweryfikowane przez wizję lokalną.

Co oznacza wynik charakterystyki energetycznej budynku?

Im lepszy wynik uzyskamy w świadectwie charakterystyki energetycznej, tym atrakcyjniejsza może okazać się oferta na tle innych – w sytuacji, gdy planujemy sprzedaż/wynajem budynku lub lokalu. Jeżeli budujemy na użytek własny, to im wyższa będzie efektywność energetyczna naszego domu, tym więcej zaoszczędzimy na jego utrzymaniu. A jednocześnie będziemy przyjaźniejsi dla środowiska.

świadectwo energetyczne budynku

Jak polepszyć parametry cieplne budynku?

O osiągnięcie jak najlepszych parametrów w zakresie charakterystyki energetycznej budynków powinno się zadbać już na etapie projektowania obiektu. Chcąc zatem osiągnąć jak najlepszą efektywność energetyczną budynku warto zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Szacuje się, że straty ciepła przez ściany zewnętrzne wynoszą 20-30%. Również przez dach tracimy 20-30% ciepła. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku domu kilkadziesiąt procent energii zużywa się na ogrzewanie, odpowiednia izolacja ma znaczny wpływ na efektywność wykorzystania energii, a co się z tym wiąże – koszty utrzymania budynku.

Aby zapobiec dużym stratom ciepła, należy pochylić się nad efektywnym rozwiązaniem izolacji termicznej, wyborem szczelnych materiałów oraz ich profesjonalnym montażu.

Kalkulator współczynika U – sprawdź, jakiej izolacji potrzebują Twoje ściany i dach

Izolacyjność cieplną przegrody opisuje współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2•K)], który zależy od lambdy i grubości warstwy izolacyjnej. Im większa wartość współczynnika U, tym gorsza izolacyjność cieplna przegrody, analogicznie, im niższa wartość, tym lepiej, cieplej …i taniej można ogrzać dom.

Z pomocą kalkulatora U obliczysz przybliżone wartości U dla różnych rozwiązań izolacyjnych przed budową lub termomodernizacją budynku i dowiesz się, czy wybrane rozwiązanie spełnia wymogi Warunków Technicznych obowiązujących w Polsce.

Kakulator U - wyniki

Korzystanie z kalkulatora jest bardzo proste. W przypadku obliczeń dla poddasza w pierwszym kroku wybierasz rodzaj i grubość wełny montowanej między krokwiami, a następnie – wełny pod krokwiami.

Po kliknięciu “oblicz” otrzymasz wynik w postaci uzyskanej wartości U i jej odniesienia do wartości wymaganej w prawie budowlanym dla budynków, obowiązującą od 2021 roku. „Łapka w górę” oznacza dobry wybór!