Moja woda – wykorzystaj deszczówkę i zyskaj dofinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mając na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, oferuje dofinansowania dla posiadaczy domów jednorodzinnych, którzy poniosą koszty instalacji i przewodów pozwalających na wykorzystanie deszczówki.

Chodzi o przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Co obejmują dofinansowania w programie „Moja woda”?

Dofinansowania objąć mogą zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

– instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

– elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

Okres kwalifikowalności: do 30.06.2024 r.

Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/moja-woda–wsparcie-dzialan-realizowanych-przez-wfosigw