Program
czyste powietrze

„Czyste Powietrze” to program rządowy, którego celem jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dotację lub pożyczkę na wymianę źródła ciepła lub prace związane z termomodernizacją.

„Efektywna izolacja wełną mineralną szklaną, poza zapewnieniem komfortu termicznego, wpływa również na komfort akustyczny, bezpieczeństwo przeciwogniowe, ogranicza emisję dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery o ponad połowę w stosunku do domów niezaizolowanych oraz pozwala ograniczyć zużycie paliw, co w przeliczeniu na bardzo popularne w Polsce paliwo, jakim jest węgiel, może dać oszczędności od 30 do 80% zapotrzebowania na ten surowiec”

# #
Anna Gil
Kierownik
Biura doradztwa technicznego ISOVER

NA CO MOŻESZ POZYSKAĆ ŚRODKI
W RAMACH DOCIEPLENIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
#

8 kroków

do dofinansowania
Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się z wymogami programu, kryteriami naboru, sprawdź formularz wniosku i załączniki oraz instrukcje do nich. Niezbędne informacje znajdziesz na Portalu Beneficjenta: https://portal.wfosigw.katowice.pl/
wymagana-dokumentacja

Zbadaj potrzeby budynku

Określ stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać uwzględnione w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Weź pod uwagę wytyczne zamieszczone na stronie właściwego WFOŚiGW. Instrukcja wypełnienia wniosku:
https://portal.wfosigw.pl/jak-wnioskowac-instrukcja-krok-po-kroku

Wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW

Odbędzie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jej celem jest weryfikacja czy stan budynku jest zgodny z danymi, które przedstawiłeś we wniosku.

Podpisz umowę o dofinansowanie

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku WFOŚiGW przygotuje dla Ciebie umowę.

Złóż wniosek o płatność

Pamiętaj, że środki mogą być wypłacane w transzach po realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

Zakończenie przedsięwzięcia

Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

Rozliczenie przedsięwzięcia

Zwrot poniesionych kosztów następuje do 12 m-cy od rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych


Kiedy zwrot?
DO 12 MIESIĘCY OD ROZPOCZĘCIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
Kiedy wniosek?
PRZED ZAKOŃCZENIEM PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

SPRAWDŹ PRODUKTY KWALIFIKOWANE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Wybierz materiał izolacyjny
W KTÓRYM ROKU BUDYNEK ZOSTAŁ ODDANY DO UŻYTKOWANIA?
(LUB ZOSTAŁA WYDANA ZGODA NA ROZPOCZĘCIE BUDOWY)

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?


* Zapisując się zgadzasz się na przetwarzanie swoich informacji osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.