Stove Źródło – kalkulator.misja-emisja.pl. Dane zostały opracowane przez dr Patryka Bieleckiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Małgorzatę Masłowską Bandosz (ABRYS) na podstawie raportu vKOBiZE pn. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5MW” ze stycznia 2015 r.